Harchivi

Updated April 8, 2016 

Dear Harchivi Visitor.

שלום וברכה.


היום יום א' לסדר קדושים תהיו, זענען מיר עדות אז אידן זענען הייליג, דורכדעם וואס מיר ארבעטן אינאיינעם מיט פארשידענע עסקנים און ביזנעס לייט, וואס געבן אוועק אסאך צייט וויאזוי אויסצוארבעטן א נייע ישוב, און יעצט זענען אויף די מאפע 3 שטארקע ישובים וואס זענען שוין איצט אקטועל אידן וואס ווילן וואוינען אין א הייליג פלאץ קענען זיך דארט באזעצן.


עס איז באמערקט געווארן דורך אסאך ליינער, אז אין דעם פסח נומער פון די אידישע אויסגאבעס אין צייטונגען, בשעת וואס יעדע אויסגאבע איז איבערגעשטיגן זיין קאנקורענץ צוצושטעלן מער מאטריאל מהנה צו זיין דעם ערליכן ציבור יידיש-לייענער, איז אבער נישט בארירט געווארן דעם נושא פון דירות מער.


זעהט אויס אז מיר דארפן צוקומען צו די החלטה, אז פלעצער ווי צו גיין איז שוין דא, יעדער איד דארף נעמען די ב"ב, זיך מאכן זיינע אייגענע פינאנציעלע חשבונות, און אפמאכען אין וועלכע געגענט ער וועט הנאה האבן ס'מערסטע, און זיך בשטו"מ ארויסציען.


מען קען זיך קלויבן א געגענט, א שטאטישע, א אפסטעיט, ארום קרית יואל, ארום מאנסי, מער ווי איין אפציע אין לעיקוואד, אלעס איז אינטרעסאנט. די החלטה דארף מאכן דער קאסטומער אליין.


עס קען נישט זיין מער א געוואונטשענע זאך, אז מען צווינגט נישט, עס איז זייער אויסגעהאלטן א אפענע מארקעט, ווייל קיינער האט נישט ליב צו לעבן אין א מקום וואו ער האט "בלית ברירה געמוזט" גיין, און באצאלן א פרייז וואס ער האט "בלית ברירה געמוזט" באצאלן, עס איז סאך געשמאקער צו האבן א אויסוואל, און היינט איז שוין דא ב"ה אן אויסוואל.


זאל דער אויבערשטער יעדן חונן דעת זיין צו מאכן די ריכטיגע החלטה אוואו ער באלאנגט, און אויב איינער מאכט א החלטה אז ער וויל זיך נאכנישט נעמען דערצו לעת עתה איז דאס אויך א געדאנק,  ער מעג וועלן ווארטן פאר א בעסערע געלעגנהייט, אבער ער זאל נישט חרטה האבן ווען ער וועט שפעטער טראכטן אז ער "וואלט געדארפט" זיך רירן שוין. מאך זיכער אז דו ביזט זיכער מיט דיין החלטה.New developments and Updates for this page we will be ready soon Iy"h.


און יעצט זענען מיר דא מיט אפדעיטס.


דער ציבור דארף שוין בכלל נישט קיין אויפקלערונג אז מען דארף מופן.


דער ציבור דארף ענדערש היף, ווי אזוי מען פירט אויס דאס מופן.


לכבוד דעם שרייבן מיר איצט א בוך, וואס וועט אראפלייגן דעם גאנצן פראצעס ווי אזוי א יונגערמאן קען זיך זעהן אויף די אנדערע זייט טייך שקשה כקריעת ים סוף.


מיר וועלן עס דאן דא ארום לייגן 


א דאנק.


 ווער עס פיהלט אז ער איז שוין גרייט, אדער עסקנים וואס רעדן אין נאמען פון בית  זאל ביטע רופן הרחיבי נומער 3472928049 און מיר וועלן איהןםאהערשטעלן אז .

ער זאל ווערן א הרחיבי געהאלפענער....

​ישר כח


Dear Harchivi Visitor.

שלום וברכה.


This past Chodesh Teves, (December) we held endless meetings, where we were talking very specifically, about each group, Chasidish/Yeshivish, and their many subdivisions, their capabilities & needs, and what is on us Askunim to do, bringing the right project to the community, (or communities) that should serve most of our need, and we custom tailored it.


After consulting with a few esteemed (heimishe & non heimishe) Real Estate investors and developers, There are some proven ways how to bring a project closer to its goal, quick enough, cheap enough, and good enough, by doing the right and proven thing. 


In order this "No Name" project should be Matzliach, we need to work slowly and surely, this is why we created this page, but still didn't add the info.


According to the plans, we will be updating this page Iy"h March 31 2016.

E-X-P-A-N-D THE COMMUNITIES  
& OUR GENERATIONS 
OPPORTUNITIES